Baggrund for foreningen

 

Foreningens oprindelige formål var først og fremmest at forhindre nedrivning af det antagelig ældste hus i Vesterø, men efter at det blev afværget, har bestyrelsen justeret formålet med foreningen.

Det fremgår af vedtægten, at foreningen skal medvirke til bevarelse af ejendommen, Vesterø Havnegade 5, 9940 Læsø – i daglig tale fremover benævnt ”Hummerens Hus, Søfarten” .

Det betyder, at foreningen skal sikre midler til at dække de faste udgifter til ejendomsskat, forsikring og passende vedligeholdelse af ejendommen.

Foreningen er indstillet på at bortforpagte driften af den kommende fiske-og skaldyrsrestaurant til faguddannet personale, som kan og vil skabe et nyt unikt gastronomisk oplevelsessted på Læsø.

Sammen med kontingent-indtægter skal en forpagtningsafgift have en størrelse, der kan dække ovennævnte udgifter, men det er foreningens mål at sigte mod en så lav forpagtningsafgift som mulig og dermed sikre muligheder for bæredygtig drift.

Det er også en del af foreningens formål at støtte aktiviteter, der sikrer bæredygtig drift af ejendommen, ligesom den skal bidrage til markedsføring, der øger kendskabet til og skaber folkelig opbakning omkring husets aktiviteter.

 

 

Hummerens Hus

Vesterø Havnegade 5

9940 Læsø

Tlf: 2040 8096

mail: info@hummerenshus.dk