Indkaldelse

Hermed indkaldes til generalforsamling i ”Foreningen Hummerens Hus, Søfarten, Læsø”
Lørdag den 8. juni kl. 13 i Hummerens Hus, Vesterø Havnegade 5, Læsø
med følgende foreløbige dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport
4. Budgetfremlæggelse og fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse: på valg er Bent Bjørn, Kirsten Thomsen, Henning Munk, Carsten Pedersen
6. Valg af 2 suppleanter – Måns Nilsson og Elly Brønnum
7. Valg af revisor – nuværende er Helga Bøgeskov
8. Valg af revisorsuppleant
9. Indkomne forslag. Bemærk at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden ihænde senest 3 uger før generalforsamlingen
10. Eventuelt
Bestyrelsen ser gerne, at medlemmer, der vil deltage i generalforsamlingen, tilmelder sig på forhånd.

Indkaldelse

Hermed indkaldes til generalforsamling i ”Foreningen Hummerens Hus, Søfarten, Læsø”
Lørdag den 19. maj kl. 14 i Hummerens Hus, Vesterø Havnegade 5, Læsø
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport
4. Budgetfremlæggelse og fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse: på valg er Elly Brønnum (modtager ikke genvalg), Kay Johannsen, Lisbeth Waaentz (modtager ikke genvalg)
6. Valg af 2 suppleanter – ingen nuværende
7. Valg af revisor – nuværende er Helga Bøgeskov
8. Valg af revisorsuppleant – nuværende er Vibeke Kristiansen
9. Indkomne forslag. Bemærk at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden ihænde senest 3 uger før generalforsamlingen
10. Eventuelt
Bestyrelsen ser gerne, at medlemmer, der vil deltage i generalforsamlingen, tilmelder sig på forhånd.

Hummerens Hus

Vesterø Havnegade 5

9940 Læsø

Tlf: 2040 8096

mail: info@hummerenshus.dk